Wyniki poparte badaniami!

Poniżej znajdują się fragmenty dwóch niezaleznie prowadzonych badań z użyciem worków do kropelkowego podlewania TREEGATOR®.

Horticultural Research Institute (2000)

Opublikowane badanie Instytutu Ogrodnictwa w Waszyngtonie dowiodło, że negatywny szok po przesadzeniu dużych drzew można zminimalizować, stosując kombinację selektywnego przycinania oraz nawadniania za pomocą worków do kropelkowego podlewania TREEGATOR®.

"Effect of Transplanting on Water Relations and Canopy Development in Acer (Maple trees)"
Wpływ przesadzania na stosunki wodne oraz rozwój korony (drzewa klonowe) autorzy - Amy J. Barton i Christopher S. Walsh, Departament of Natural Resource Sciences & Ldscp. Architecture - Univ. Maryland

"W ciągu pierwszych 2 tygodni kwietnia 1997 r. 24 drzewa klonowe (Acer) uprawiane na polu (12 klonów Acer truncanum oraz 12 klonów tataricum ginnala zostały przesadzone przy użyciu 45-calowej przesadzarki drzew, w okresie przed pojawieniem się liści.

Drzewa zostały przeniesione około 492 stóp (150 m) do wygrodzonego miejsca badań. Trzy drzewa każdego gatunku klona zostały również pozostawione w zagonie szkółki jako nie przesadzona próba.
Wszystkie drzewa nawadniano przez trzy dni bezpośrednio po przesadzeniu, stosując worki TREEGATOR® (model Original). Po tym wstępnym podlewaniu trzy drzewa z każdego gatunku klona zostały losowo przypisane do jednego z czterech zabiegów.

Zabiegi obejmowały kontrole po przesadzeniu, przycinanie, podlewanie (prowadzone poprzez nawadnianie kroplowe z aplikatorów TREEGATOR®) i podlewanie połączone z przycięciem korony. Stosując kombinację wskaźnika powierzchni liści oraz szybkości transpiracji, drzewa klonowe (Acer), które zostały selektywnie przycięte oraz nawodnione za pomocą aplikatorów TREEGATOR® (worków do kropelkowego nawadniania drzew) wykazywały zdecydowanie mniejszy wstrząs po przesadzeniu niż te, które były przycinane bądź nie przycinane wcale, ale były podlewane. "

Powyższy fragment został dostosowany ze źródła:
Journal of Environmental Horticulture 18; 202-206 Grudzień 2000
Projekty szkółkarskie i krajobrazowe (2001)

Opublikowane przez Bert'a Cregga badanie z "Michigan State University Department of Horticulture" (Wydziału Ogrodnictwa Uniwersytetu stanu Michigan) porównało wilgotność gleby, przyjęcie się oraz wzrost drzew ulicznych przy zastosowaniu oraz bez wykorzystywania aplikatora Treegatora®, a także porównało częstotliwość występowania aktów wandalizmu na workach TREEGATOR® w różnych dzielnicach Lansing i Detroit, w stanie Michigan.

"Influence of post-planting care on street tree performances: Biological and social factors Author - Bert Cregg, Dept. of Hort. and Dept. of Forestry"

Wpływ pielęgnacji stosowanej po nasadzeniu na osiągi drzewa ulicznych: Czynniki biologiczne i społeczne Autor - Bert Cregg, Dept. of Hort. i Departament Leśnictwa

"We współpracy z miastem Lansing oraz służbami zieleni w Detroit zainstalowaliśmy (aplikatory) TREEGATOR® na 27 drzewach w każdym mieście. Personel miasta Lansing bądź służby zieleni okresowo napełniał/-ły worki TREEGATOR® w sezonie letnim. W każdym mieście drzewa podlewano ręcznie. W Lansing nie podlewano 27 drzew. W każdym mieście drzewa podzielono między trzy grupy, jak również przydzielano losowo zabiegi irygacyjne (TREEGATOR®, ręcznie podlewanie lub kontrola) drzewom w obrębie grup.

Latem 2001 r. okresowo mierzyliśmy wilgotność gleby od 0 do 6 cali (0-15 cm) i od 0 do 12 cali (0-30 cm) z wykorzystaniem metody pomiaru wilgotności gleby TDR. Przy każdym pomiarze odnotowaliśmy obecność lub nieobecność (aplikatorów) Treegatora® oraz wszelkie akty wandalizmu wobec drzew lub (aplikatorów) TREEGATOR®.
Podlewanie ręczne lub za pomocą (aplikatorów) TREEGATOR® zwiększało wilgotność gleby w porównaniu do celowo niepodlewanych drzew kontrolnych w Lansing. Przy porównaniu metod podlewania zaobserwowano małą różnicę w wilgotności gleby w okolicach powierzchni, ale w przypadku podlewania za pomocą (aplikatorów) TREEGATOR® odnotowano wyraźnie zwiększoną wilgotność gleby głębiej w jej profilu (w przekroju gleby).

Częstotliwość aktów wandalizmu wobec worków TREEGATOR® była niska. W każdym mieście usunięto jeden z 27 zainstalowanych worków TREEGATOR® (2 z 54 w sumie). W Detroit, jeden aplikator TREEGATOR®, który został naruszony, został przeniesiony z drzewa przed pustą parcelą na drzewo przed rezydencją. Nie odnotowaliśmy żadnych innych przypadków wandalizm lub manipulacji przy prowadzonych doświadczeniach.

Z dotychczasowych danych wynika, że prawdopodobieństwo aktów wandalizmu wobec (aplikatorów) TREEGATOR® jest stosunkowo niskie (łącznie mniej niż 4 procent) w różnych dzielnicach Lansing (MI) oraz Detroit (MI). Z kolei podlewanie za pomocą (aplikatorów) TREEGATOR® może poprawić wilgotność gleby głębiej w jej profilu (w przekroju gleby) niż w przypadku ręcznego podlewania."