Właściwe podlewanie drzew

Potrzebujesz kursu szybkiego podlewania drzew?
Poniżej pokazane są kluczowe informacje, które powinieneś wiedzieć, pielęgnując nowe posadzone drzewa.

Głębokie nasycenie wodą jest kluczowe

Głębokie nasycenie wodą jest kluczowe

Dlaczego tak ważne jest głębokie nawadnianie mojego nowo posadzonego drzewa?

Świeżo posadzone / przesadzone drzewa, z ich znacznie zredukowanymi systemami korzeniowymi oraz szokiem spowodowanym przesadzeniem, wymagają głębokiej irygacji. Głębokie nawadnianie pozwala na utrzymanie wilgoć znacznie poniżej powierzchni gruntu, łagodząc szok spowodowany przesadzanie, jak również pozwala rozwijać system korzeniowy w dół głęboko do gleby.

Jak głębokie jest "wystarczająco głębokie"?

Zaleca się głębokie podlewanie do głębokości co najmniej 12 cali (305 mm) lub więcej. Większość systemów korzeniowych drzew znajduje się na wysokości od 2 do 4 stóp (0,6 do 1,2 m) poniżej poziomu gruntu . W przypadku nowych drzew zaleca się również stosowanie wody bezpośrednio na bryłę korzeniową.

Jak mogę skutecznie osiągnąć nasycenie głębokich wodą?

Eksperci sugerują, że najlepszym sposobem skutecznego zapewnienia głębokiej penetracji wody jest powolne i równomierne aplikowanie dużej ilości wody w pojedynczej aplikacji. Worki TREEGATOR® powoli i równomiernie podają dużą ilość kropel wody przez dłuższy czas, co pozwala na głębokie nasycenie wodą przy każdorazowym zastosowaniu.
Drzewa potrzebują duzą ilość wody

Drzewa potrzebują duzą ilość wody

Ile wody zazwyczaj potrzebuje nowe drzewo?

Chociaż nie ma ściśle określonej stałej ilości wody do podlewania, która jest właściwa dla wszystkich nowych drzew, istnieją ogólne wskazówki dotyczące nawadniania, których można przestrzegać. Jedna z powszechnie stosowanych reguł sugeruje 10 galonów (39 l) wody na tydzień na każdy 1 cal (25 mm) średnicy drzewa.

Na przykład: Jedno drzewo o średnicy 2 cala (50 mm) wymagałoby około 20 galonów (78 l) wody na tydzień.

Worek TREEGATOR® poda od 15 do 50 galonów ( 57 do 189 l) wody w jednorazowej aplikacji (w zależności od modelu oraz konfiguracji worka), co odpowiada harmonogramowi nawadniania od 1 do 2 razy w tygodniu w przypadku wielu nowych nasadzeń drzew / krzewów.

Czy nie mogę po prostu często aplikować wody za pomocą zraszacza?

"Lekkie" powierzchniowe podlewanie drzewa, nawet regularne, jest niewystarczające. Większość podanej w ten sposób wody zostanie utracona z powodu odpływu oraz / lub odparowania. Co najważniejsze, takie "lekkie" powierzchniowe podanie wody będzie wymuszać prowadzenie systemu korzeniowego w kierunku powierzchni, prowadząc do płytkiego rozwijania korzeni i słabego ukorzenienia rośliny.
Worki do kropelkowego podlewania drzew i krzewów TREEGATOR® powoli i równomiernie dostarczają dużą ilość wody przez długi okres czasu w pojedynczej aplikacji /dla jednokrotnego napełnienia.

Dlaczego nowo posadzone drzewa potrzebują tak dużej ilości wody?

Nowo posadzone drzewa tracą większą część ich systemu korzeniowego podczas wykopywania/przesadzania. Z tego powodu są znacznie mniej skuteczne w pobieraniu wody, a zatem wymagają znacznie więcej wody niż starsze drzewa, które zaadoptowały się już do warunków. Worek do kropelkowego podlewania drzew TREEGATOR® może podać do 50 galonów (189 l) wody w pojedynczej aplikacji / przy jednokrotnym napełnieniu (przy użyciu konfiguracji podwójnego worka TREEGATOR®Original).
New Tree Establishment

Przyjęcie się rośliny może trwać latami

Ile czasu zajmuje przyjęcie się nowego drzewa?

Ponowne ukorzenienie/przyjęcie się poprzez odtworzenie systemu korzeniowego drzewa może potrwać kilka lat. Średnio, właściwe przyjęcie nowe posadzonego drzewa może wymagać 1 roku na każdy 1 cal (25 mm). Tak więc, dla nowo posadzonego drzewa o średnicy 3 " (75 mm), pełne przyjęcie się rośliny może to trwać nawet do 3 lat.

Dlaczego przyjęcie się nowego drzewa trwa tak długo?

Przesadzane drzewa tracą wiele swoich korzeni podczas wykopywania, a zatem wymagają okresu dostosowawczego zwanego szokiem po przesadzeniu. To sprawia, że nowo posadzone drzewa są bardziej podatne na zmienne warunki pogodowe - w szczególności na susze.

Jakie są objawy/symptomy szoku po przesadzeniu?

Objawy mogą się różnić w zależności od gatunku drzewa, warunków pogodowych oraz parametrów gleby - jednak zazwyczaj obejmują następujące; skrócony lub słaby roczny przyrost, zwiędłe liście, zwiększona produkcja nasion, ograniczone kwitnienie, przedwczesna utrata koloru i przedwczesna utrata liści.

Co można zrobić, aby ograniczyć skutki szoku po przesadzeniu?

Konieczne jest prawidłowe i regularne podlewanie. Podlewanie uzupełniające (oprócz opadów) zalecane jest przez co najmniej pierwsze 2 lata. Worki do kropelkowego podlewania drzew i krzewów TREEGATOR® to najlepszy sposób, aby mieć pewność, że Twoje drzewa otrzymują głębokie nawadnianie w objętości, którą potrzebują.

Chociaż nie ma ściśle określonej stałej ilości wody do podlewania, która jest właściwa dla wszystkich nowych drzew, istnieją ogólne wskazówki dotyczące nawadniania, których można przestrzegać. Jedna z powszechnie stosowanych reguł sugeruje 10 galonów (39 l) wody na tydzień na każdy 1 cal (25 mm) średnicy drzewa.

Na przykład: Jedno drzewo o średnicy 2 cala (50 mm) wymagałoby około 20 galonów (78 l) wody na tydzień.

Worek TREEGATOR® poda od 15 do 50 galonów ( 57 do 189 l) wody w jednorazowej aplikacji (w zależności od modelu oraz konfiguracji worka), co odpowiada harmonogramowi nawadniania od 1 do 2 razy w tygodniu w przypadku wielu nowych nasadzeń drzew / krzewów.

Czy nie mogę po prostu często aplikować wody za pomocą zraszacza?

"Lekkie" powierzchniowe podlewanie drzewa, nawet regularne, jest niewystarczające. Większość podanej w ten sposób wody zostanie utracona z powodu odpływu oraz / lub odparowania. Co najważniejsze, takie "lekkie" powierzchniowe podanie wody będzie wymuszać prowadzenie systemu korzeniowego w kierunku powierzchni, prowadząc do płytkiego rozwijania korzeni i słabego ukorzenienia rośliny.

Dlaczego nowo posadzone drzewa potrzebują tak dużej ilości wody?

Nowo posadzone drzewa tracą większą część ich systemu korzeniowego podczas wykopywania/przesadzania. Z tego powodu są znacznie mniej skuteczne w pobieraniu wody, a zatem wymagają znacznie więcej wody niż starsze drzewa, które zaadoptowały się już do warunków.